Wetenschappelijke artikelen

U kunt de lijst op elke kolom sorteren. Als u een zoekbegrip ingeeft in het zoekveld wordt de gehele lijst onmiddellijk binnen alle kolomvelden gefilterd.

Dit is een overzicht van de voor ons museum relevante artikelen gepubliceerd op de natuurtijdschriften website Natuurtijdschriften
WeblinkAuteurVerschenenJaartalTitel
link J. B. BerninkDe Levende Natuur, 18(24), 570–573.1914Een geologisch bezoek aan Gronau. (vervolg en slot).
link Jody Mijts
Nike Liscaljet
Cranium, 31(1), 41–42.2014Interview met Jan van de Steeg.
link J. B. BerninkDe Levende Natuur, 18(23), 544–546.1914Een geologisch bezoek aan Gronau. (wordt vervolgd).
link J. HeimansDe Levende Natuur, vol 22 p.297-3061917Oude gronden in Nederland
link H. Römer
J. Heering
De Levende Natuur, 37(4), 120–124.1932Iets over den bodem van Oost-Twente, in 't bijzonder over Enschede's omgeving.
link H. Römer
J. Heering
De Levende Natuur, 38(4), 126–130.1933De bodem van Alstätte en Wessum.
link W.F. Anderson Publicatie van de Nederlandse Geologische Vereniging, vol. 1 (1946), p. 1-81946108 Een fossiele parel in Nederland
link H. KrulGrondboor & Hamer, vol 1, p148-1501948Het Onder-Krijt in het grensgebied bij Losser
link W.F. Anderson Publicatie van de Nederlandse Geologische Vereniging, vol. 2 (1950), p. 109-109 1950104 Kwartsietische zandsteen met Pecten-soorten [tweekleppigen]
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 11 (1957), p. 77-83 1957 De oorsprong en de transportwegen van het grind uit de witte zanden van Sibculo
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol 11(4): p84–90.1957Onderzoekingen in Z.O. Twente
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 12 (1958), p. 274-274 1958Werkwijze tot het prepareren van kiezelstenen
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 13 (1959), p. 345-348 1959De herkomst van het premorenale fluvio-glaciale zand in de groeve Beltman te Alstätte
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 13 (1959), p. 286-292 1959Een marine (?) afzetting te Sibculo
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 13 (1959), p. 340-343 1959Een gestuwd profiel te Sibculo
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol 13(12):351–6.1959Terreinonderzoek met de grondboor
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 14 (1960), p. 1-4 1960Neohibolites minimus lister
link J.H. Römer Grondboor & Hamer, vol. 14 (1960), p. 5-8 1960Een proglaciaal beekprofiel te Alstätte
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 15 (1961), p. 61-71 1961Een fossiele schilpad in de lokaalmoraine van Losser
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol 15(special issue):79–951961Oude steenovens en kleigaten in Twente.
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol.15(2):237–491961De dagzomen van het Onder-Krijt ten oosten van Enschede.
link A.K. van 't HullenaarGrondboor & Hamer, 15(special issue), 96–99.1961Enkele vermeldenswaardige feiten over de drinkwatervoorziening van Twente.
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 16 (1962), p. 56-63 1962IJzeroer
link G. BoutGrondboor & Hamer, 16(1), 18–20.1962Een vondst uit het Onder-Krijt van Alstätte.
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 17 (1963), p. 122-122 1963In memoriam Dr. Kurt Hucke
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1963Jan;17(2):58–63.1963De nieuwe groeve Gross Hündfeld bij Alstätte
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1963Jan;17(4):151–601963Op zoek naar water
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1964Jan;18(5):151–7.1964Over de oostgrens van de Trias bij de Haarmühle.
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1964Jan;18(2):69–71.1964Waarnemingen in een verschuivingsspleet
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1967Jan;21(1):20–321967Rhät en Lias in de omgeving van Buurse.
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1967Jan;21(6):188–201.1967De "Alstätter Bucht". Tektoniek en Stratigrafie
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 22 (1968), p. 203-210 1968De Lossersche Esch (1)
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 22 (1968), p. 97-98 1968Het Natuurmuseum te Enschede.
link E. KemperGrondboor & Hamer, vol 22, p58-741968De Gildehauser Zandsteen bij Gildehaus en Losser.
link AnoniemGrondboor & Hamer, 22(4), 140–144.1968De onthulling van het Staringmonument te Losser.
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 23 (1969), p. 26-33 1969De Lossersche Esch (2)
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1969Jan;23(2):63–61969Over een fossiele priel te Lünten (W.D).
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 24 (1970), p. 30-34 1970Gestuwd ja, maar waardoor?
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 24 (1970), p. 153-1561970Massaal voorkomen van radiolariën in het keileem van Alstätte
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 24 (1970), p. 2-3 1970Noricumzandsteen in Groenzandfaciës te Losser
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 24 (1970), p. 70-82 1970De Lossersche Esch (3)
link J. H. RömerGrondboor & Hamer, vol 24, p 116-1221970Noricumklei- en zandsteen (O. Hauterive) ten westen van Losser
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1970Jan;24(6):158–621970Groeve Hündfeld III levert nu ook Aptien fossielen
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 25 (1971), p. 26-281971Hoe reizigers in de vorige eeuw de steengroeve in Gildehaus zagen
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 25 (1971), p. 118-1281971Koninginnetje van elf jaar op geologische verkenning
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 26 (1972), p. 25-26 33   1972De gleuven in de muur van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 26 (1972), p. 182-185 32   1972Een zandlens in de keileemgroeve 'Osse' te Losser
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 28 (1974), p. 137-138 28   1974Een hond als amateur-geoloog
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1974Jan;28(3):47–9.1974Een breuk in groeve Hündfeld III te Alstätte. Nieuwe waarnemingen
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 29 (1975), p. 166-174 27   1975Klei-ijzersteen met boorgaten, - in de keileem van de groeve Osse te Losser
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 29 (1975), p. 191-191 26   1975De grote steen van Dolphia te Enschede
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 30 (1976), p. 70-77 24   1976Vondst van een reuzenexemplaar van Camptonectes cinctus (Sow.) in de Staringgroeve te Losser
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1976Jan;30(2):55–1976Vindplaatsen van verkoold hout met boormosselgangen, opgevuld met klei-ijzersteen (en of pyriet) ingebed in klei-ijzersteengeoden
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol 31 , p62-641977Het Onder-Krijt van Losser II
link J.H. RömerGrondboor & Hamer, vol 31, p2-141977Het Onderkrijt van Losser
link E.A. van Spronsen Grondboor & Hamer, 31(4), 125–1281977Herdenking van de 100e sterfdag van Dr. W.C.H. Staring.
link E.A. van SpronsenGrondboor & Hamer, 31(5), 130–1511977Barnsteen
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 32 (1978), p. 149-156 18   1978Een diamanten bruiloft. De Rijks Geologische Dienst viert haar 75-jarig bestaan
link T. JanninkGrondboor & Hamer, vol.32 , p158-1641978Aantekeningen bij het ridderschap van een Hoofdig Heer (1908-1978)
link G. Spaink
J.H. Römer
W.F. Anderson
Staringia, Vol 4 p. 1-391978Het Eoceen in de lokaalmoraine van Losser
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 33 (1979), p. 204-206  1979 25 jarig jubileum van het Ingenieurs-geologisch Bureau Dr. L. Schleicher
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 33 (1979), p. 196-203 15   1979Een grafsteen van Sphaerocodium kalksteen
link W. AlbertsGrondboor & Hamer, vol 33, p163-1681979Over de geologie en geomorfologie van de stuwwal van Oldenzaal
link E.A. van SpronsenGrondboor & Hamer, 33(5), 146–1621979Bouwfragmenten van Drachenfelstrachiet in de steden langs de IJssel
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 34 (1980), p. 74-81 1980Een 'levend fossiel' in de Zuid-Chinesche Zee en de afdrukken van zijn voorouders in de Staringgroeve te Losser.
link W.F Anderson Grondboor & Hamer, vol. 34 (1980), p. 133-140  1980Vondst van talrijke exemplaren van Mecochirus ornatus (Phillips 1829)
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 34 (1980), p. 70-71 1980Boekbespreking: Leven en Werken van J.G.S. van Breda
link W.F. Anderson Grondboor & Hamer, vol. 35 (1981), p. 30-31 1981Afscheid van G.M. Roding als directeur van het Natuurmuseum te Enschede
link M. JägerGrondboor & Hamer, 35(5), 128–152.1981Crinoidea uit het Onderkrijt van het Duits-Nederlandse grensgebied
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1982Jan;36(1):2–10.1982Over het ontstaan van de heuvelrug Oldenzaal-Enschede-Alstätte (geen stuwwal, geen verschubbing).
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1982Jan;36(5):150–21982Een merkwaardige Belemnietenvondst.
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1982Jan;36(6):182–4.1982Over een brok gips uit het Aptien van Ochtrup.
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1986Jan;40(3/4):100–3.1986Solifluctie onder Enschede
link Anoniem Grondboor & Hamer, vol. 46 (1992), p. 49-49 1992Ons erelid W.F. Anderson onderscheiden
link C. Ehlers Grondboor & Hamer, vol. 49 (1995), p. 17-17 1995In Memoriam W. F. Anderson
link F.R. van VeenGrondboor & Hamer, vol.53 , p28-321999Staring en de Steen van Losser
link L.W. van den Hoek Ostende
, M. Freudenthal,
T. Jannink.
Grondboor & Hamer, 54(6), 124–1242000Bij het overlijden van Henk Römer. G
link Th. Leoné Grondboor & Hamer, 54(6), 121–1242000Römer: geoloog voor twee koppen koffie en een sigaar..
link W.C.H. StaringStaringia, 10(1), 1–1742001Specimen academicum inaugurale de geologia patriae
link D. Luttermann e.a.Grondboor & Hamer, vol 58, p84-872004Een Midden-Cambrische hyolietenkalk uit Losser
link Cees LabanGrondboor & Hamer, 65(3/4), 98–101.2011Zandsteen als Bouwsteen.
link A. A. KlompmakerGea, 44(2), 47–492011De oudste Nederlandse fossiele kreeften inclusief een nieuw geslacht.
link Philip J. HoedemaekerStaringia, 11(1), 104–115.2012Ammonieten uit het Vroeg-Krijt
link Nico M.M. Janssen
John W. M. Jagt
Staringia, 11(1), 116–127.2012Belemnieten uit Jura en Krijt op Nederlands grondgebied.
link Philip J. HoedemaekerGrondboor & Hamer, 66(1), 7–7.2012Samenvatting (Fossiele Cephalopoden van Nederland).
link J.H. RömerGrondboor & Hamer. 1983Jan;37(5):142–52.1983De anticlinaal van Gronau bij Glanerbrug (Enschede) met gegevens over de ingang van de Alstätter Bocht.
link Heiner J.F. Becker, R. Fraaije, Eric MulderResearchGate2021Glypheopsis tubantiensis, a new Early Cretaceous glypheid lobster from the Netherlands