Vlasakker

12 december 2023 hadden enkele leden van onze groep vrijwilligers de gelegenheid om de bouwput op de Vlasakker te bezoeken. Op een deel van de bouwput was het gesteente toegankelijk. We troffen een donkere, grijsbruine tot grijs-zwarte, kleihoudende, fijnkorrelige zandsteen aan. Op de meeste plekken kon deze met een beitel in schollen opgenomen worden, op andere plekken vielen deze brokkelig uit elkaar en op één plek was de laag zo hard als steen.
Restanten van drijfhout en afdrukken van tweekleppige schelpen en ammonieten kwamen veelvuldig voor. Alleen in het steenharde materiaal waren de schelpresten gefossiliseerd bewaard gebleven.
De gevonden ammonietafdrukken waren allemaal van Crioceraten, geslacht Aegocrioceras Spath. De groep is een geschikt gidsfossiel in de regio van het Nedersaksische Bekken (LSB) voor het vroegste Boven-Hauterivien.
Bij het drijfhout was een koolstoflaag bewaard gebleven. Op een schelpafdruk werd een buisworm gevonden. Van de tweekleppigen zijn de volgende waargenomen: Mulletia, een pectinida, een limea, Actostreon en Acesta.
Het geborgen materiaal is overgebracht naar het Geologiemuseum Losser.

De bouwput is na onze zoekochtend bedekt met zand.

Kijk hier voor meer foto’s

Klik hier voor een video van Hennie Nijhof

Klik hier voor Hallo Losser