Stichting Staringmonument Losser

Om de Staringgroeve in stand te houden is Stichting Staringmonument opgericht. De stichting heeft ten doel de instandhouding en bevordering van de wetenschappelijke waarde van het Staringmonument te Losser.

Tevens heeft de Stichting de verantwoordelijkheid over de collectie fossielen en andere geologische vondsten uit de groeve en de daar bij behorende documentatie.

 

De Stichting heeft als taken:

  • De instandhouding en zo mogelijk uitbreiden van het Staringmonument.
  • Het zo mogelijk bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek aan en deskundige exploitatie van de Staringgroeve.
  • Het binnen redelijke en tijdsgebonden omstandigheden toegankelijk maken van het Staringmonument voor belangstellenden.
  • Bevorderen van de paleontologie, de paleobotanie en de sedimentologie, in het bijzonder met betrekking tot het Onderkrijt.

 

De Stichting is gehuisvest aan de Roberinkstraat 3 te Losser “Het Hengelhoes”, waar ook de geologische vondsten te bezichtigen zijn in het Geologiemuseum Losser.