Vondst van de maand

Vondst van de maand

Voor het maken van een Zoekkaart voor bezoekers van de groeve ging Heiner op zoek naar een mooie foto van ichnofossielen. We vinden namelijk nogal wat grijze strepen op ons zandsteen en daarvan weten we dat dat kruipsporen, graafgangen of vraatsporen zijn, maar niet van welk organisme.   Nadere bestudering van de hele gedetailleerde foto’s tonen spikkeltjes aan. Een afdruk van het schild (Carapax) van een kreeft!

Het verhaal gaat nog verder: de graafgang lijkt onderbroken te zijn. Ook aan de andere kant zijn zulke (hier vage) afdrukken te herkennen. Maar deze is in tegenovergestelde richting. Dus beide kreeften konden hun weg niet voorzetten en hebben hier hun einde gevonden. Misschien hebben ze elkaar zelfs omgebracht. Een bijzondere vondst dus, in ons eigen depot. Vondst van de maand!

Geplaatst in Bezoek, Onderzoek, Scholenproject, Vondst.