Overige locaties

De Glanerbeek 

Geologische periode: Onderkrijt

Glanerbeek
Glanerbeek
Tussen Glanerbrug en Glane, parallel aan de provinciale weg, stroomt de Glanerbeek. De bedding van deze beek bestaat uit kalksteen vol met tweekleppigen. Deze kalksteenlaag stamt uit het Onderkrijt, de oudste periode van het Krijt. De verschillende lagen uit het Krijt komen allemaal deels aan de oppervlakte. Op deze lagen ligt een laag keileem die in het verleden werd gebruikt voor het bakken van stenen in veldovens.

Honingloveld

Geologische periode: Divers, materiaal aangevoerd in Kwartair, Pleistoceen
Honingloveld
Honingloveld
Nadat de één na laatste ijstijd de keileem had achtergelaten, schoof het pakijs in zuidelijke richting. Doordat de richting van het pakijs veranderde, werd er soms materiaal meegevoerd dat van andere locaties afkomstig was. Tijdens het smelten van het ijs, bleef een dik pakket stenen achter.
Als men nu nog in ongerepte grond graaft, zal men nog steeds deze steenlaag aantreffen. Iedereen kan zien dat dit totaal ander materiaal is dan de stenen uit de keileem. In deze laag bevinden zich de zwerfstenen, onder andere: ammonieten, zee-egels en sponsen. Meestal zijn ze behoorlijk afgesleten door het ijs.
Zoekerschool
Geologische periode: Krijt, Valanginien (138 mln jaar)
Zoekerschool
Zoekerschool
Bij de Zoekerschool tot aan de grens met Gronau is de Dinkel gekanaliseerd. Hierbij kwam klei aan de oppervlakte. Deze klei is afgezet in het Onderkrijt (Hauterivien – Valanginien). Er zijn hier veel belemnieten gevonden. Ook zijn er pyrietknollen gevonden. De bodem is er erg zwavelrijk.
De Zoekerbreuk
Geologische periode: Krijt
De Zoekerbreuk
De Zoekerbreuk
Door de beweging van de continenten (Afrika drukte tegen Europa) zijn onder ander de Alpen en de Himalaya ontstaan en kwam het huidige gebied van Losser omhoog. De oude Krijtzee kwam droog te liggen en de Losserse zandsteen en Bentheimer zandsteen kwamen aan de oppervlakte. De hoogste toppen kwamen ongeveer 80 meter boven N.A.P. (Bentheim) uit en nog steeds komt dit gebied omhoog. Dit had tot gevolg dat er veel spanning in de bodem kwam, met als gevolg scheuren in het gesteente, verschuivingen en breuken. De breuk aan de Broekhoekweg (bij de Hofkamp) was niet geschikt als bouwlocatie en bleef als natuurgebied behouden. Deze breuk wordt in Losser de Zoekerbreuk genoemd en in Duitsland de Gronauer Abbruch.
Oude keileemgroeve
Geologische periode: Krijt, Hauterivien – Valanginien
Oude keileemgroeve
Oude keileemgroeve
Deze groeve heeft in het verleden ook dienst gedaan als winplaats voor het maken van baksteen tijdens de veldoven-periode. De keileemgroeve bevindt zich op de hoek van de Mozartstraat met de Diepenbrocklaan en is ingeklemd door woningen. De groeve maakt deel uit van een plantsoen. Ook hier hebben we te maken met de Onderkrijt-periode, Hauterivien – Valanginien. De benaming keileem in ‘oude keileemgroeve’ is dus feitelijk onjuist omdat het hier geen glaciale afzetting betreft. Omdat dit echter een historische benaming is voor deze vindplaats blijft deze gehanteerd.
De gebroeders Osse hebben hier geprobeerd om met een pijpleiding van negenhonderd meter kleispecie via deze leiding naar de huidige steenfabriek aan de Oldenzaalsestraat te pompen. De leiding raakte al vrij snel verstopt, zodat deze niet meer gebruikt kon worden.