Losser

Losser is een gemeente in het uiterste oosten van Overijssel, grenzend aan Duitsland. Het telt ongeveer 23.000 inwoners, verdeeld over de kerkdorpen Losser, De Lutte, Overdinkel, Glane en Beuningen. In geologisch opzicht is de gemeente Losser bijzonder omdat het één van de weinige plekken in Nederland is waar vast gesteente zo dicht aan de oppervlakte ligt en ook goed ontsloten is. Op verschillende plekken in Losser komen afzettingen uit het Onderkrijt, Tertiair en Pleistoceen aan de oppervlakte.

De vier belangrijkste ontsluitingen zijn op onderstaande kaart aangegeven.

1 Onderkrijt: De Staringgroeve

2 Onderkrijt: Nitertweg/voormalige ijsbaan (visvijver)

3 Tertiair: Keileemgroeve 'De Osse'

4 Pleistoceen: De Oelemars

Dit is de nieuwe Geologische Locatie Kaart