Foto en video

We beschikken over een eigen YouTube kanaal: klik hier

Klik hier om rechtstreeks naar de nieuwste video te gaan

Foto’s en video van de officiële opening van het Geologie Museum Losser:

klik hier voor korte versie

Klik hier voor complete versie

Neem een kijkje in het museum: klik hier

Dronevlucht boven de Staringgroeve: klik hier

Teleac in de Staringgroeve: klik hier

Bezoek Staringgroeve van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren: klik hier

Staring in De Museumfabriek te Enschede: klik hier

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Geologische Vereniging is in 2022 een video opgenomen. Daarin komt o.a. ons bestuurslid Jan vd Steeg aan het woord in de Staringgroeve en het Geologie Museum Losser. Klik hier