Vondst van de maand… nee, van het jaar!

De familie Bosman-Van de Waardt vond 12 augustus '23 een bijzonder fossiel. "Is dit wat?" Ja zeker!

Na flink wat speurwerk door Heiner is deze mooie dubbele en puntgave dubbelkleppige schelp gedetermineerd als een Buchia sp. natuurlijk ligt deze nu in de vitrine in het museum te pronken.

Bezoek Verrekijker

24 mei '23 was basisschool De Verrekijker op bezoek

Er werden heel wat mooie vondsten gedaan. Natuurlijk veel ichnofossielen en schelpen, een paar stukjes ammoniet en twee vondsten die de titel 'Vondst van de Maand' waardig zijn. Met dank aan Jada, Nomi en Nina. Klik hier voor 'Vondst van de Maand'.

Vondst van de maand oktober

Vondst van de maand

Vondst van de maand

Voor het maken van een Zoekkaart voor bezoekers van de groeve ging Heiner op zoek naar een mooie foto van ichnofossielen. We vinden namelijk nogal wat grijze strepen op ons zandsteen en daarvan weten we dat dat kruipsporen, graafgangen of vraatsporen zijn, maar niet van welk organisme.   Nadere bestudering van de hele gedetailleerde foto’s tonen spikkeltjes aan. Een afdruk van het schild (Carapax) van een kreeft!

Het verhaal gaat nog verder: de graafgang lijkt onderbroken te zijn. Ook aan de andere kant zijn zulke (hier vage) afdrukken te herkennen. Maar deze is in tegenovergestelde richting. Dus beide kreeften konden hun weg niet voorzetten en hebben hier hun einde gevonden. Misschien hebben ze elkaar zelfs omgebracht. Een bijzondere vondst dus, in ons eigen depot. Vondst van de maand!

Raadselachtig….