Martinus

Het bezoek van de Martinusschool van 6 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

Veldzijde

Het bezoek van Veldzijde van 28 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

I.v.m. de privacy mogen wij zelf geen foto’s maken. Zodra er foto’s binnen zijn, zullen we die plaatsen op deze pagina.

Brede School

Het bezoek van de Brede School van 27 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

Kompas

Het bezoek van Het Kompas van 20 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

I.v.m. de privacy mogen wij zelf geen foto’s maken. Zodra er foto’s binnen zijn, zullen we die plaatsen op deze pagina.

Bezoek van basisschool De Saller

Erfgoedproject Losser

In het kader van het Erfgoedproject Losser bracht De Saller een enthousiast bezoek aan museum en groeve.

Bezoek Verrekijker

24 mei '23 was basisschool De Verrekijker op bezoek

Er werden heel wat mooie vondsten gedaan. Natuurlijk veel ichnofossielen en schelpen, een paar stukjes ammoniet en twee vondsten die de titel 'Vondst van de Maand' waardig zijn. Met dank aan Jada, Nomi en Nina. Klik hier voor 'Vondst van de Maand'.

Project Erfgoed Losser is gestart

Het project Erfgoed Losser is van start gegaan. Alle basisschoolleerlingen van Losser en omgeving doen hieraan mee. Dit jaar komt een deel van alle achtste-groepers daarvoor naar het Geologie Museum en de Staringgroeve. Vanwege de grote groepen is er behalve het bezoek beneden in de museumzaal ook een plek ingeruimd in ons zaaltje boven om samen aan groepsopdrachten te werken. De St. Plechelmusschool uit De Lutte trapte af. En naast een heleboel nieuwe kennis, enthousiasme en heel veel nieuwe fossielen leverde het ook een mooie Vondst van de Maand op! Klik hier voor meer info en foto's

Bezoek van basisschool De Verrekijker

Kinderen van groep 4 van basisschool De Verrekijker te Losser brachten een bezoek aan het museum. Wat een enthousiaste groep! Jammer dat de weersverwachting nogal slecht was, maar het bezoek aan de groeve houden ze tegoed!

Vondst van de maand

Vondst van de maand

Voor het maken van een Zoekkaart voor bezoekers van de groeve ging Heiner op zoek naar een mooie foto van ichnofossielen. We vinden namelijk nogal wat grijze strepen op ons zandsteen en daarvan weten we dat dat kruipsporen, graafgangen of vraatsporen zijn, maar niet van welk organisme.   Nadere bestudering van de hele gedetailleerde foto’s tonen spikkeltjes aan. Een afdruk van het schild (Carapax) van een kreeft!

Het verhaal gaat nog verder: de graafgang lijkt onderbroken te zijn. Ook aan de andere kant zijn zulke (hier vage) afdrukken te herkennen. Maar deze is in tegenovergestelde richting. Dus beide kreeften konden hun weg niet voorzetten en hebben hier hun einde gevonden. Misschien hebben ze elkaar zelfs omgebracht. Een bijzondere vondst dus, in ons eigen depot. Vondst van de maand!