Klaar voor vertrek

U herkent het misschien niet, maar dit zijn zo’n 80 kreeftjes uit het gebied bij de oude visvijver/Nitertweg. Gevonden door Norbert Huuskes die ze onlangs geschonken heeft aan het Geologiemuseum Losser. Ze gaan naar het Oertijdmuseum te Boxtel om geprepareerd en gedetermineerd te worden. René Fraaije aldaar herkende bij een bezoek aan ons museum namelijk een nieuwe soort en wil graag de rest van de vondsten bekijken.

Vondst van de maand… nee, van het jaar!

De familie Bosman-Van de Waardt vond 12 augustus '23 een bijzonder fossiel. "Is dit wat?" Ja zeker!

Na flink wat speurwerk door Heiner is deze mooie dubbele en puntgave dubbelkleppige schelp gedetermineerd als een Buchia sp. natuurlijk ligt deze nu in de vitrine in het museum te pronken.

Vondst van de maand

Vondst van de maand

Voor het maken van een Zoekkaart voor bezoekers van de groeve ging Heiner op zoek naar een mooie foto van ichnofossielen. We vinden namelijk nogal wat grijze strepen op ons zandsteen en daarvan weten we dat dat kruipsporen, graafgangen of vraatsporen zijn, maar niet van welk organisme.   Nadere bestudering van de hele gedetailleerde foto’s tonen spikkeltjes aan. Een afdruk van het schild (Carapax) van een kreeft!

Het verhaal gaat nog verder: de graafgang lijkt onderbroken te zijn. Ook aan de andere kant zijn zulke (hier vage) afdrukken te herkennen. Maar deze is in tegenovergestelde richting. Dus beide kreeften konden hun weg niet voorzetten en hebben hier hun einde gevonden. Misschien hebben ze elkaar zelfs omgebracht. Een bijzondere vondst dus, in ons eigen depot. Vondst van de maand!