Bezoek vanuit Naturalis

Vijf dames, allen werkzaam bij Naturalis, in het kader van Citizen Science), kwamen samen met Marijn Roosen het museum en de groeve bezoeken. Om de wereld achter een collectie mee te maken. Ze hebben het museum bekeken en tekst en uitleg gekregen bij de fossielen. Ook een bezoek aan de groeve hoorde erbij.

Al snel werden de eerste fossielen gevonden. Na een bliksembezoek aan de Glanebeek ging men weer richting het westen. Tijdens het bezoek ging het natuurlijk voornamelijk fossielen. Ook is er onderling ook veel informatie uit gewisseld.

En oh ja, de koffie…. was daar wat mee??