Bezoek de Staringgroeve

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de Staringgroeve op afspraak te bezoeken. Neemt u daarvoor contact op met ons middels het contactformulier. Om de bezoeken zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een gedragscode opgesteld. Bij aanvraag van een bezoek gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord bent met deze gedragscode.

De Staringgroeve is een geologisch monument. Bij een bezoek aan de groeve is het mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen. Dit echter alleen op kleine schaal en met bescheiden gereedschap. Daaronder verstaan we een hamer en een beitel of een kleine geologenhamer, groter gereedschap is niet toegestaan. Als u niet over gereedschap beschikt is dat te leen bij onze gids. Geeft u aub voor uw bezoek aan of u hier gebruik van wenst te maken.
Een bezoek aan de groeve en zoeken in de groeve geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Staringmonument is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en of letsel.
U volgt de veiligheidsinstructies van de aanwezige gids op. Niet opvolgen van deze instructies betekent verwijdering uit de groeve. Ook verwachten wij dat u zelf uw veiligheid en die van andere bezoekers in het oog houdt. Denk daarbij ook aan deugdelijk schoeisel en het dragen van een veiligheidsbril, deze laatste zijn bij ons te leen.
Er mag niet gezocht of gehakt worden in de wanden. Ook kan het zijn dat een stuk van de groeve is afgezet i.v.m. veiligheid of onderzoek. Dit is te zien aan een rood-wit lint. Hier mag ook niet achter gezocht worden.
Kinderen zijn toegestaan in de groeve, mits onder begeleiding van een volwassene. Onze ervaring leert dat per 5 kinderen een volwassene een minimale bezetting is. Schoolklassen onder begeleiding van een docent mogen hierop een uitzondering vormen.
Wilt u de groeve bezoeken met een grotere groep mensen, houdt  er dan rekening mee dat de groeve niet heel  groot is. De maximale grootte van groepen is 20 personen. Schoolklassen kunnen hierop een uitzondering aanvragen.
Mocht u tijdens uw bezoek een mooi fossiel vinden mag u dit bijna altijd zelf mee naar huis nemen. Mocht het echter zo zijn dat het hier een vondst betreft met meer dan gemiddelde wetenschappelijke waarde dan stellen wij dit fossiel veilig voor de collectie van Stichting Staringmonument en verder wetenschappelijk onderzoek. Hierover kan geen discussie of correspondentie plaats vinden en het besluit hierover wordt genomen door de aanwezige gids.
Bezoek aan de groeve is gratis voor non-profit organisaties. Voor commerciële excursies, bedrijfsuitjes, etc.  rekenen wij een vast tarief van 70 euro per groep, contant en gepast te voldoen bij de aanwezige gids.
Mocht u verder vragen hebben over een bezoek aan de groeve neem dan even contact met ons op middels het contactformulier.

Bekijk uw route naar de Staringgroeve