Het Oertijdmuseum Boxtel toont fossielen uit Losser


Het Oertijdmuseum in Boxtel laat in een fraaie overzichtstentoonstelling fossielen van alle bekende vindplaatsen in Nederland zien. Naast fossielen van Maastricht van het laatste gedeelte van het Krijttijdperk (Sauriërs en ammonieten sterven uit) en uit het Triastijdperk (begin van de bloei van de sauriërs) van Winterswijk ook fossielen uit de steengroeve van Losser annex Staringmonument. Wij zijn er bijzonder trots erop dat ook het holotype van het door ons beschreven kreeftje Glypheopsis tubantiensis wordt getoond.

Glypheopsis tubantiensis

Glypheopsis tubantiensis

Nieuwe omschrijving van een oude bekende. Zie het gehele artikel: https://www.researchgate.net/publication/349223057_Glypheopsis_tubantiensis_a_new_Early_Cretaceous_glypheid_lobster_from_the_Netherlands

Bij het Staringmonument te Losser behoort de bekende steengroeve. Sinds de openstelling in 1968 zijn hier vele soorten fossielen gevonden, meestal schelpafdrukken van weekdieren, maar ook veel hout en heel soms afdrukken van kreeftjes. W. F. Anderson, de oprichter van de Stichting ‘Het Staringmonument’ en anderen, wezen deze zeekreeftjes toe aan Gryphea cretaceaM’Coy, 1854, een soort uit afzettingen van het vroege Boven-Krijt van Engeland (Anderson, W. F., 1980 [zie elders op deze website]).

Heiner Becker vond, dat ‘ons’ kreeftje toch veel kenmerken toonde, die niet goed overeenkwamen met Glyphea cretacea. Het onderwerp werd uitbundig gediscussieerd binnen de werkgroep van onze stichting, met als resultaat het onderwerp aan enkele specialisten voor te stellen. René Fraaije, directeur van het Oertijdmuseum ter Boxtel, een kenner van kreeftachtigen par excellence en Eric Mulder van Natura Docet zagen er voldoende argumenten in, om van dit onderwerp werk te maken. Zo ontstond de omschrijving van een nieuwe kreeft:

Glypheopsis tubantiensis, a new Early Cretaceous glypheid lobster from the Netherlands
Heiner F.J. Becker, René H.B. Fraaije, and Eric Mulder

Abstract: A new Early Cretaceous glypheid decapod crustacean, Glypheopsis tubantiensis, is described from the Staring Quarry, a geological open-air museum in the municipality of Losser in the easternmost part of The Netherlands. It is the sole outcrop of the Gildehaus Sandstone Member in this country.

Het stuk werd gepubliceerd in: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlung 299/2 (2021)

Afb. 1 en 2: De zogenoemde holotypus: het referentiestuk voor deze kreeft, bestaande uit twee helfden.
Voor openbare, wetenschappelijke, toegankelijkheid moet het holotype in een herkend museum verblijven, in ons geval is dat het Oertijdmuseum in Boxtel, tevens geleid door medeauteur René.

Afb. 3:  De zogenoemde paratypus, tentoongesteld in ons museum.

Afb. 4: Een tekening van Glypheopsis tubantiensis en Glyphea cretacea

Afb. 5: Gemanipuleerd uittreksel van afb. 2, kop/borst-panser (carapax).

Afb. 6: Afdruk van drie poten.De soortaanduiding ‘tubantiensis’ danken we aan Eric Mulder.

Een uitvoerige dankbetuiging is onderdeel van de publicatie.