Archief Staring Monument

Het Staring historisch archief is een verzameling van originele en kopieën van  alles wat te maken heeft met het Stichting het Staring Monument.

Het archief is ondergebracht in een achttal witte mappen in het kantoor aan de Roberinkstraat 3 in Losser.

In de onderstaande index kunt u een indruk krijgen wat we allemaal ter beschikking hebben. We streven er naar deze ook digitaal ter beschikking te stellen.

U kunt de lijst op alle kolommen sorteren. Als u rechtsboven een zoekbegrip ingeeft wordt de gehele lijst onmiddellijk binnen alle kolomvelden gefilterd.

AuteurOnderwerpDatum:Gepubliceerd
Baron SloetVerslag van de vergadering van het “Wetenschappelijk genootschap”. Te ZwolleA11941-02-19 00:00:00
J. GeesinkWerkzaamheden van “De Overijsselse Vereniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart”.A21956
E.D. EijkenInleiding en inventaris “De Overijsselse Vereniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart”.A3
Mr. B.W.A.E. SloetGrondtrekken van de “Overijselsche Vereniging tot ontwikkeling van Provinciaale Welvaart” ZwolleA41884
Mr. I.A. van Roijen“Het voortbrengend vermogen van de Provincie Overijsel. Zwolle 1842A57-4-1842
N.N.“Ingevallen gedachten” annoniem uit Algemene Konst- en Letterbode 1834 pag 92A61834
OnbekendLijst van uitgaven door of met medewerking van de “Overijselsche Vereeniging tot stand gekomen. Volgens de catalogus van de bibliotheekA71877
H. Krul“Duizend zwerfstenen verhuisden van Zwolle naar Twente”. A81953Artikel uit Tubantia 10 febr 1953
H. Alma “Laat Zwolle zich wellicht historisch leegplunderen?”. Deze collectie met de catalogus van C.H. Oostingh bevond zich in het Natuurmuseum te Enschede.A91966-01-15 00:00:00Artikel uit de Zwolse Courant
C.W. EekhoutBurg. Eekhout meldt zich als lid aan bij de “Overijsselse Vereniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart”.26-06 1841
C.W. EekhoutBurg. Eekhout maakt melding van zijn vondst van mergel in Losser
G.S. van OverijselG.S. van Overijsel sturen een kopie van hun oproep tot medewerking aan het onderzoek van Staring27-05-1844
W.C.H. StaringStaring schrijft Baron Sloet onder ander over mergel en zandsteen in Losser.12-06-1844
B en W ZwolleB en W van Zwolle stellen het gebruik van 2 zalen van het Reventer ter beschikking als museum.26-05-1846
Prof. van HallAntwoord op het verzoek om tekeningen van landbouw-werktuigen en vraagt om medewerking aan zijn landbouwschool te Groningen02-11-1845
Prof. van BredaProf. Van Breda ondersteunt het verzoek aan het rijk om subsidie aan de Vereniging voor geologisch onderzoek26-01-1846
G.S. van OverijselG.S melden dat het rijk f 600,00 bijdraagt. (met kopie brief van het rijk)07-02-1846
G.S. van OverijselG.S melden dat het boorgereedschap ter beschikking wordt gesteld.28-05-1846
C.W. EekhoutVerslag van C.W. Eekhout over de boringen te Losser01-08-1846
C.W. EekhoutVerslag van C.W. Eekhout over de boringen te Losser13-08-1846
C.W. EekhoutVerslag van C.W. Eekhout over de boringen te Losser13-09-1846
Coenraad ter KuileVerslag van Coenraad ter Kuile onder meer over de wateroverlast bij het graafwerk in Losser18-09-1846
C.W. EekhoutUitvoerig verslag van C. Eekhout over de boringen te Losser27-09-1846
J.H. StorkVerslag van J.H. Stork over de vondsten bij Ootmarsum1946-09-01 00:00:00
Prof. J.G.S. van BredaVerslag Prof J.G.S. van Breda aan Baron Sloet over de Steen en fossielen uit Losser.1946-11-09 00:00:00
C.W. EekhoutC.W. Eekhout heeft een steen van ca 1250 kg naar Zwolle verzonden16-11-1846
Prof. J.G.S. van BredaVerslag Prof J.G.S. van Breda aan Baron Sloet over de determinatie van de fossielen uit Losser.16-11-1846
Prof. J.G.S. van BredaBegeleidend schrijven bij het verslag Prof J.G.S. van Breda aan Baron Sloet over de determinatie van de fossielen uit Losser.27-01-1847
C.W. EekhoutVerslag van C.W. Eekhout over de stand van zaken in Losser15-02-1847
L. MúrSteenhandelaar L.Múr ter Amsterdam vraagt nadere inlichtingen over de Losserse steen. Andwoord: zie achterzijde12-03-1847
Minister Schimmelpenninck van der OyeMinister Schimmelpenninck van der Oye bedankt voor het hem toegezonden vaasje van Losserse steen. Zie ook C1823-01-1848
Ir. P.J.J. BogaertIr. P.J.J. Bogaert heeft een opozet gemaakt voor de exploitatie van de steengroeve in Losser. ( een vervolg hiervan is niet opgenomen).17-01-1849
Ds J.H. StorkDs. Stork zendt een steen uit Ootmarsum met begeleidend schrijven28-03-1849
Ds J.H. StorkDs J.H. Stork verzoekt aan de “Vereniging” (i.c. mr. Van Roijen) geldelijke steun voor het graafwerk bij Ootmarsum.22-06-1849
Ds J.H. StorkDs J.H. Stork bericht over de steen van Losser en Ootmarsum.31-12-1849
Ds J.H. StorkDs J.H. Stork bericht over de kanaalplannen bij Ootmarsum13-11-1852
W.C.H. StaringW.C.H. Staring vraagt fossielen van Losser te leen voor het paviljoen te Haarlem.25-10-1859
W.C.H. StaringW.C.H. Staring zal een voordracht houden over fossiele botten27-12-1859
W.C.H. StaringW.C.H. Staring biedt, een door hem zelf vervaardigde, geologische kaart van Overijssel te koop aan voor f 50,-05-01-1860
W.C.H. StaringW.C.H. Staring brief over fossiele botten en over de geologische kaart van Overijsel21-01-1860
W.C.H. StaringW.C.H. Staring over de geologische kaart. Gaarne een akkoord dat deze aangekocht wordt door een privé-persoon. Uiteindelijk is de geologische kaart van Overijssel toch door de Vereniging aangekocht. (zie H10)21-01-1860
Blijdenstein, Cornelissen,Stork en De VriesVerzoek aan de heren om de aanstelling van een corresponderend lid te aanvaarden (3)C11843
Ministerie van Binnenlandse ZakenSubsidie aanvraag voor financiering bodemonderzoek Losser en Ootmarsum naar aanwezigheid Zandsteen. (11) . Zie ook B7.C222-12-1845
Gouverneur van OverijsselVerzoek aan de Gouverneur van Overijssel om de subsidie aanvraag te ondersteunen.(12)C322-11-1845
C. ter KuileVerzoek aan C. ter Kuile om medewerking te geven aan boringen in Losser. (24)C425-02-1846
Burg. EekhoutVerzoek aan Burg. Eekhout om leiding te geven aan de boringen in Losser naar de Bentheimer zandsteen. (25)C525-02-1846
Prof BeimaToezending van verhandeling “Aardkunde van Twente” van Staring aan Prof. Beima (lector geologie Leiden) (30)C61846
Secretaris Generaal van Binn zakenOntwerp tekst circulaire Landhuishoudkundig congres (31)C713-04-1846
C. ter KuileVraag aan C. ter Kuile en burg Eekhout wanneer begint men in Losser met boringen voor het bodemonderzoek (33 en 34)C801-05-1846
C. ter KuileVraag aan C. ter Kuile en burg Eekhout wanneer begint men in Losser met boringen voor het bodemonderzoek (33 en 34)C901-05-1846
Gedeputeerde StatenVerzoek aan G.S om het boorgereedschap, dat in Enschede gebruikt is, ook in Losser te mogen gebruiken (37)C1014-04-1846
Secretaris Generaal van Binn zakenVerslag van eerste resultaten van boringen te LosserC1125-08-1846
Burg. EekhoutBrief aan burg. Eekhout met het verzoek voor meerdere inlichtingen over de “Losserse Steen”. (48)C1228-08-1846
Burg. EekhoutBrief aan burg. Eekhout om te onderzoeken wat te kosten zullen zijn om de Losserse steen te ontginnen. Dit in overleg met de ontginning in Gildehaus en Bentheim (49)C1306-09-1846
Ds StorkVraag aan Ds Stork predikant te Weerselo over de onderzoeken naar zandsteen in Ootmarsum (50)C1406-09-1846
Prof. V. BredaBrief aan prof. V. Breda over de resultaten van determinatie van de in Losser gevonden gesteente en fossielen (54)C1520-09-1846
Burg. EekhoutBurg Eekhout wordt bedankt voor de zending fossielen m.n. Ammonieten. En de vereniging geeft nog een voorschot van fl 150,00 (59)C1606-10-1846
Ds StorkVerzoek aan Ds Stork om stenen uit Ootmarsum aan Staring te zenden. (62)C1708-10-1846
Minister v. StaatBegeleidend schrijven bij het vaasje van Losserse steen. Dat aan de Minister van Staat Baron Schimmelpenninck aangeboden is. (75) zie ook B23C1801-03-1847
Gedeputeerde Staten OverijsselBericht aan GS dat het gebruikte boorgereedschap terug is gebracht naar Oldenzaal.C1916-10-1847
Ministerie van Binn. zakenHet verzoek aan Bin. Zaken om de stenen uit de collectie terug te zenden naar de “Overijsselse Vereniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart. (265)C2004-11-1856
W.C.H. StaringDank aan WCH Staring voor te toezending van “Voormaals en Thans” en de daarin geplaatste opdracht. (301) Zie ook H5C2130-06-1858
W.C.H. StaringProefschrift “Specimen academicum inaugurale de Geologie patriasD16-12-1833
J.G.S. van BredaTertiaire Formatie in de provincie Gelderland.D21834 Algemene Konst- en Letterbode pag. 117-124 Haarlem.
W.C.H. StaringBrief over het geologisch merkwaardige in het oostelijke van het quartier van Zuthpen. D31837
J.G.S. van BredaVoordracht gehouden op 22 dec 1837 in de elfde openbare vergadering der eerste klasse van het Koninklijke Nederlandse Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone KunstenD422-12-1837Algemene Konst- en Letterbode pag. 124-127 en 135-138 Deventer
W.C.H. StaringVerslag eener commissie belast met Geologische onderzoekingen in de omstreken van Eibergen. D51838“Vriend des Vaderlands” deel XII pag. 141-157 en 135-138.
P.C. Molhuijsen1. Opdelvingen van grind in Overijsel (pag 108-122). 2. Tertiare lagen in de Nederlandse Provinciën Gelderland en Overijsel door Prof. Becks te Munster. (pag. 123-132).
D61843Almanak vor Oudheidkunde en Letteren voor het jaar 1844 jaargang IX Deventer
W.C.H. StaringEnige aanmerkingen op het bericht van Prof. Becks te Munster betreffende de tertiaire lagen van Gelderland en Overijssel. E11843Overijsselsche almanak voor het jaar 1844 (jrg. IX) pag. 197-204. Het origineel bevind zich in de openbare bibliotheek van Enschede
E.C.EnklaarVerhandeling over de mergel. Gehouden voor de Overijsselsche Vereniging tot ontwikkelingvan provinciale Welvaart te Zwolle.
E21844“De Vriend van den Landman deel VIII, 1844 pag. 65-84.
Aanwezig in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen
W.C.H. StaringIngezonden brief naar aanleiding van de “Verhandeling over de mergel”. Van de hand van de redacteur E.C. Enklaar.
E31844“De Vriend van den Landman deel VIII, 1844 pag. 219-223.
Aanwezig in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Wageningen
W.C.H. StaringEen voorlezing betreffende “De Aardkunde en de Landbouw in Nederland”, Zwolle.
E41844Gehouden voor de Overijsselsche Vereniging tot ontwikkeling van provinciale Welvaart te Zwolle.
W.C.H. StaringAantekeningen betreffende “De Aardkunde en de Landbouw in Nederland”.
E510-10-1844Algemene Konst en Letterbode 1844
W.C.H. StaringAantekeningen betreffende “De Aardkunde en de Landbouw in Nederland”, E61845Algemene Konst en Letterbode 1845
W.C.H. StaringF11845
W.C.H. StaringF21845
W.E.J Tjeenk-WillinkVerslag van de Eerste Landhuiskundig Congres, gehouden te Zwolle op 11 en 12 juni 1846.
1a de bijbehorende aankondiging 13 april 1845.
G111 juni 1846Het origineel bevind zich in de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit te Wageningen
W.E.J Tjeenk-Willink“De geologische beschrijving van Overijssel” van Staring door de voorzitter, baron van Sloet, vermeld in zijn jaarlijks verslag uitgebracht op de algemene vergadering, gehouden op 8 jan 1847. Op pagina 14 tot 21. G21847Het origineel bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Leiden
H. Boon“Losser” uit “Mijn reisportefeulle” Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846 door H. Boon pagina 20-21.
G31846(uit de collectie van de openbare bibliotheek en het natuurmuseum Enschede
“De Steen van Losser in Overijssel”
Uit de verhandelingen der commissie voor de geologische beschrijving en kaart van Nederland deel 1 pag. 13-32 met plaat. Haarlem.
G41853(origineel bevindt zich in het archief van stichting het “Staringsmonument” te Losser).
Ps echter nog niet gevonden 20-9-2021
OnbekendInhoudsopgaven van “Verhandelingen der Commissie vd Geologische beschrijving en kaart van Nederland”.
Deel 1 Haarlem 1853
Deel 2 Haarlem 1853
G51853origineel bevindt zich in het Natuurmuseum Enschede
W.C.H. Staring“De venen van Nederland”.
H11853Verslagen, Verhandelingen vd de Commissie voor de geologische kaart en beschrijving van Nederland, deel 1, pag 59-102. Haarlem 1853
W.C.H. Staring“De Geologie van Nederland”.
Handleiding voor bezigtigers der verzameling welke op het paviljoen te Haarlem is bijeengebracht. Haarlem 1853.
Hier is opgenomen de pagina’s 19-26, waarop melding wordt gemaakt van het voorkomen van Onderkrijt in Nederland en in het aangrenzend Duitse gebied.
H21853Het origineel bevindt zich in het Natuurmuseum te Enschede.
H.C. van Hall“Schets der natuur van het Bad van Bentheim”. Door H.C.van Hall, hoogleraar te Groningen.
(A.C. Kruseman, Haarlem 1854 19 pag. en een kaartje).
H320-04-1854Het origineel bevindt zich in de Universiteit bibliotheek in Groningen.
W.C.H. Staring“De Keijen onzer Heidevelden”.
H41856“Album der natuur”. Groningen pag 107-129.
Aanwezig in de bibliotheek van het Natuurmuseum te Enschede.
W.C.H. Staring“Voormaals en thans” door W.C.H. Staring. Naast titel blad en inhoudsopgave zien we hier ook de opdracht: Aan de Overijsselsche Vereniging ter ontwikkeling van Provinciale Welvaart.
(In Ordner c is het antwoord van de vereniging opgenomen.)
H51858
W.C.H. Staring“Toestand van het Geologisch onderzoek van Nederland. Door W.C.H. Staring.
H61860Alg. Konst- en Letterbode, 1869 pag. 390-392 en 398- 402. Aanwezig in de Prov. Bibliotheek Leeuwarden
W.C.H. Staring“Windvormingen” , door W.C.H. Staring. H71861“Album der Natuur” 1861 pag. 3-19 en 33-52
W.C.H. Staring“De studie der Geologie in Nederland” door W.C.H. Staring.
Naar aanleiding van het verschijnen van het “Handboek der Geologie in verband met Palaeontologie door T.C. Winkler gaf Staring dit commentaar in de “De Gids” 1863 deel IV pag. 193-213.
H81863Het origineel bevindt zich in de Openbare Bibliotheek in Enschede
Notulist onb.Verslag van de vergadering der Directeuren van de Overijsselsche vereniging ter ontwikkeling van Provinciale Welvaart. 19 oktober 1860.
In dit verslag wordt op pag 46 vermeld dat besloten is de door W.C.H. Staring persoonlijk getekende geologische kaart aan te kopen voor het door hem genoemde bedrag van fl 50,00.
H919-10-1860
Notulist onb.Verslag van de vergadering der Directeuren van de Overijsselsche vereniging ter ontwikkeling van Provinciale Welvaart. 19 september 1862.
In dit verslag wordt o.a. vermeld dat W.C.H. Staring weer een voordracht heeft gehouden.
En dat Koning Willem III het museum op 24 april heeft bezocht en veel interesse toonde voor de Losserse steen en vraagt of hij hierover een rapport kan ontvangen.
H1026-09-1862
Prof. K. MartinErratische Gesteenten van Overijssel.
Beschrijving van de geologische collectie van de “Vereniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart” en van de daarin door hem nieuwe soort : Aulocopium Sloetii.
K11883Thans in het Natuurmuseum Enschede
J.B.Bernink“Losser en zijn zandsteen” en “Nog eens naar Losser” door JB Bernink. K21926Uit “Ons Dinkelland” pag 120-130 3e druk Denekamp 1926
Prof. H.D.M.Burck“Vindplaatsen in het Neocoom in en om de Glanerbeek”. K31945Uit: Verh. Geol. & Mijnbouwk. Genootschap v. ned. & kol. Geol. Serie XIV, 1944-1945, pag 109 t/m 118, met kaart en profiel.
H. Krul“Bentheimer zandsteen als verwekker van de stoflongziekte”. K41952Uit: Dagblad Tubantia
J.F.Steenhuis“Het streven naar een geologische kaart in Overijssel”.
K51954Uit: Geologie en Mijnbouw, nieuwe serie jrg 16 pag 19 en 20
G.M.Roding“Staring en de kennis der geologie in Overijssel”
K61957Uit: Verslagen en mededelingen vd Vereniging ter beoefening van Overijssels recht en geschiedenis. 72e druk. Orgineel in de bibliotheek van het Natuurmuseum Enschede
G.M.Roding“Hoe de grondslag werd gelegd voor de kennis van de geologie van Twente”.
K71961Uit : Geologie van Twente”. 1961 pag. 72-79
G.M.Roding“Losser en zijn Zandsteen”.
K81953Uit: Jaarboek Twente, jaargang 2 pag. 45-50
W.F. Anderson“Gildehaus geboortegrond van Duitse en Nederlandse aardolie-exploitatie?”.
K91977Uit: Shell Venster, jaarg. 2 nr.11 pag 45-47
OnbekendGeologische tijdschaal. L1Onb.Een uitgave van het Natuurmuseum Enschede
B.W. BlijdensteinDe eerste putboring in 1937.
L21837Uit “Aanmerkingen in het Algemeenverslag wegens den staat van den landbouw in het koninkrijk der Nederlanden”. Pag. 208-209
D. van SchrevenTweede Putboring te Enschede (met boorprofiel).
L31840Uit: Jaarboekje 1840 voor de provincie Overijsel Pag 38-42
D. van SchrevenArtesiaanse Putboring te Enschede (met boorprofiel) Pag LXXV-LXXVII. (vervolg van tweede putboring)
L41841Uit: Jaarboekje 1841 voor de provincie Overijsel
W.C.H. Staring“De putboring van Enschede”,
L51860Uit: “De bodem van Nederland” deel II pag 128-129, Haarlem
R. Bärtling en A.Benz“Bericht über die Excursion in das Deutsche Grenzgebiet bei Alstätte ubd Bentheim”.
L61928Zevende druk Geologisch-Mijnbouwkundig-Genootschap, druk verslagen geologische sectie, derde deel pag 219-226 met tabellen, kaarten en profielen.
Dr. E. KemperStratigrafische tabellen, Geologische kaarten en profielen.
L71968Uit: “Geologische Beschreibung der Grafschaft Bentheim und die angrenzenden Gebiete” 3e druk 1968
A.B. van DeinseDe eerste vermelding van de Nederlandse aardlaag, die nu genoemd wordt “Boven Mioceen”.
L81953Uit: Gelogie en mijnbouw jaargang 14 1953
Van BenthemB.W. BlijdensteinM11780-1857
Prof v. J. vanBarenJ.A.H. de BosquetM21814-1880
A.S.H. Breure en J.G. de BruynProf.Dr. J.G.S. van BredaM31768-1866
OnbekendIr. B.P.G. van DiggelenM41815-1868
G.J.A van HelvoortC.W.Eekhout (archief Oldenzaal)M51807-1864
OnbekendE.C. EnklaarM61799-1880
OnbekendDr. W.A.J. van GeunsM71828-1891
OnbekendProf. Dr. H.C. van HallM81801-1874
J.J. van DeinseCoenraad ter Kuile (Van Deinse)M91781-1852
OnbekendG. LuttenbergM101793-1847
Prof SirksProf. Dr. F.A.W. Miquel (Sirks)M111811-1871
B.W.A.E baron van SloetDs. P.C. Molhuysen (Sloet tot Oldhuis)M121794-1865
OnbekendE.J. PotgieterM131808-1875
OnbekendMr. I.A. van RuijenM141800-1868
OnbekendMr. B.W.A.E. Baron Sloet tot OldhuisM151808-1884
J.G. VeldinkA.C.W. StaringM161767-1840
OnbekendW.C.A. StaringM171812-1895
Prof v. J. van Baren en J.G. VeldinkW.C.H. Staring (van Baren)M181808-1877
R.E. HattinkDS. J.H. StorkM191803-1874
Prof dr I.J. BrugmansProf. Dr. J.R. ThorbeckeM201798-1872
C.M. RodingInleiding, overzicht en inhoudsopgave van het documentatiemateriaal aanwezig in de Ordners A t/m ON12010
C.M. RodingCatalogus van de bibliotheekN2
C.M. RodingDe ontstaangeschiedenis van ontsluiting in de Losserse zandsteen, de oprichting van de stichting “Het Staringsmonument” , haar doelstellingen en middelen.N3
W.F. AndersonEen geologisch Natuurmonument op de Losserse EschN3.11968-05-22 00:00:00
Notaris HazendonkStatuten “Stichting het StaringsmonumentN3.21981-09-25 00:00:00
Foto’s Onthulling Staring monumentN3.31968-05-22 00:00:00
Becker H.F , Mulder E.W.A , Fraaije R.H.BGlypheopsis TubantiensisO12021-02-01 00:00:00NJGPA
Koster E.ADe indeling van het kwartair van NederlandO21980-4KNAG Geografisch tijdschrift
Beets D.J , Valk van der L. , Stive M.J.FHelocene evolotion of de coast of HollandO31991-03-25 00:00:00Elsevier Science Publishers 1992
Zagwijn W.HThe paleogeographic evolution of the netherlands during the QuarnaryO41974-08-01 00:00:00Geologie en mijnbouw
Harten van Dick, Hinte van Jan EOstracod range charts as Chronoecologic toolO51984-02-02 00:00:00Elsevier Science Publishers 1984
Jongsma J
Hinte van Jan E
The medina WrenchO61986-12-22 00:00:00Elsevier Science Publishers 1987
Maarleveld G.C
Van Der Schans R.P.H.P
De dekzandmorfologie van de Gelderse valleiO71961onbekend
Meene Van de E.AGeologie and Geomorphology of Fossil aeolian landscapeO81979-11-13 00:00:00Geologie en Mijnbouw 1980
Castel Ilona
Koster Eduard A
Slotboom Rudolf
Morphogenetic aspects and age of Late Holocene eolian drift sands in Northwest Europe.O91989-03-01 00:00:00Zeitschrift für Geomorfhologie NF
Koster E.AAncient and modern cold-climat aeolian sand depotianO101988-02-24 00:00:00Journal of Quaternary science
Hinte van Jan EThe Coniacian, Santonian and Campanian stratotypesO111978-03-30 00:00:00Lethaia Forum
Castel Ilona Koster E.AStuifzanden een probleem voor het nartuurbeheerO121987De levende natuur 88ste jaargang nr 4
Lazo Dario GThe bivalve Pholadomya in the Early Cretaceous of ArgentinaO132007Acta palaeontologica polonica 52 , 2007
Hinte van Jan E
Wise S.W
Prelimiry Results of DSDP drilling in US Allantic Continal RiseO141988Hindustan Publishing Corporation
Koster E.A
French H.M.
Perspectives on Periglacial studiesO151987-08-09 00:00:00Washburn Geocryology
Stakenborg JEnkele aspecten van rivierduinenO16onbekendITC
Koster E.A
Niesen Augusta C.H.M
Periglacial sand dunes en Eolian sand sheetsO171984US departement of the interor geological survey
Mutterlose Jörg
Rawson Peter
Reboulet Stéphane
La Cherce, das Typusprofil des Hauteriviums (onderkijt)O182020Fossilien 6 2020