Open Monumentendag 2023

Er waren dit jaar erg veel bezoekers, hartstikke mooi!! En omdat Martin de hele tijd in de groeve aanwezig was, kwamen er ook heel veel mensen daar een kijkje nemen. En natuurlijk zoeken, hakken en mét fossielen naar huis.

Een geslaagde dag!

Vondst van de maand… nee, van het jaar!

De familie Bosman-Van de Waardt vond 12 augustus '23 een bijzonder fossiel. "Is dit wat?" Ja zeker!

Na flink wat speurwerk door Heiner is deze mooie dubbele en puntgave dubbelkleppige schelp gedetermineerd als een Buchia sp. natuurlijk ligt deze nu in de vitrine in het museum te pronken.

Martinus

Het bezoek van de Martinusschool van 6 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

Veldzijde

Het bezoek van Veldzijde van 28 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

I.v.m. de privacy mogen wij zelf geen foto’s maken. Zodra er foto’s binnen zijn, zullen we die plaatsen op deze pagina.

Brede School

Het bezoek van de Brede School van 27 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

Kompas

Het bezoek van Het Kompas van 20 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

I.v.m. de privacy mogen wij zelf geen foto’s maken. Zodra er foto’s binnen zijn, zullen we die plaatsen op deze pagina.

Wegwijzer

Het bezoek van De Wegwijzer van 28 juni ’23 was in het kader van het het Erfgoedproject Losser.

I.v.m. de privacy mogen wij zelf geen foto’s maken. Zodra er foto’s binnen zijn, zullen we die plaatsen op deze pagina.

Schatkamerpluym

De uitreiking derde Schatkamerpluym van Losser

vond plaats in het Geologie Museum Losser, omdat dat vorig jaar de Schatkamerpluym heeft mogen ontvangen. Voordat de genomineerden binnenkwamen, werden ze buiten kort geïnterviewd door Hennie Nijhof.
De Stchting het Staringmonument mocht de aftrap verzorgen. Voorzitter Leo Jonkman heeft een kleine intro gegeven om vervolgens het woord aan Jan Poorthuis te geven. Omdat hij namens de Stichting Staring in de nominatiecomissie zat, was hem gevraagd of hij wat wilde vertellen over onze Stichting en het museum. Hij heeft een stukje historie verteld van de Stichting en natuurlijk ook reclame voor het museum gemaakt. Daarna werd het woord gegeven aan iemand van Tourist Info de Lutte/Losser. Daarbij werden alle 10 genomineerden besproken. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd door cafe  ‘t Wiefke; bovendien was er live muziek. 
Toen kwam de bekendmaking van de winnaar van de Schatkamerpluym 2023 door wethouder Jimme Nordkamp: de winnaar is geworden de Werklust uit Losser.
Ze kregen net als wij vorig jaar een cheque va € 750,- en natuurlijk het mooie glas-in-lood-raampje.
Al met al dus een geslaagde middag waarop ook ons museum natuurlijk weer mooi in de picture stond.

Bezoek van basisschool De Saller

Erfgoedproject Losser

In het kader van het Erfgoedproject Losser bracht De Saller een enthousiast bezoek aan museum en groeve.

24 juni is de groeve te bezoeken!

In het kader van de afsluiting van het basisscholenproject Leerlijn Erfgoed Losser is zaterdag 24 juni niet alleen het museum geopend, ook de groeve kunt u nu zonder afspraak bezoeken! Openingstijden voor beide locaties: 12;00 tot 16:00 uur.