Schoonmaak groeve

Met dank aan de firma’s Kuiphuis en Vije.

Bezoek vanuit Naturalis

Vijf dames, allen werkzaam bij Naturalis, in het kader van Citizen Science), kwamen samen met Marijn Roosen het museum en de groeve bezoeken. Om de wereld achter een collectie mee te maken. Ze hebben het museum bekeken en tekst en uitleg gekregen bij de fossielen. Ook een bezoek aan de groeve hoorde erbij.

Al snel werden de eerste fossielen gevonden. Na een bliksembezoek aan de Glanebeek ging men weer richting het westen. Tijdens het bezoek ging het natuurlijk voornamelijk fossielen. Ook is er onderling ook veel informatie uit gewisseld.

En oh ja, de koffie…. was daar wat mee??

Bezoek Mariaschool Beuningen

In het kader van het scholenproject Erfgoed Losser kwamen de kinderen van groep 6/7/8 van de Mariaschool op bezoek. Ietwat onverwacht, want ze hadden naar steenfabriek De Werklust gemoeten… Gelukkig konden Jan en Martin het bezoek direct in goede banen leiden. Eerst in het museum, daarna in de groeve.

LVGA is een feit

       

De NGV (Nederlandse Geologische Vereniging) en GEA (Geologische Activiteiten) gaan samen verder als de LVGA (Landelijke Vereniging voor Geologische Activiteiten). Het nieuwe tijdschrift heet Conglomeraat.

Hier kunt u meer lezen.