Afscheid Heiner Becker

18 januari ’24 kwamen bijna alle  bestuursleden van de Stichting Staringmonument en vrijwilligers bij elkaar in het museum om 2023 gepast (gebak, hapjes en drankjes) af te sluiten. Daarbij hoorde natuurlijk een toespraak van onze voorzitter Leo Jonkman. Hij memoreerde o.a. dat ons bestuurslid en zeer actief lid van de werkgroep Heiner Becker na 24 jaar zeer gewaardeerde medewerking besloten heeft terug te treden. Natuurlijk was er een cadeau en een mooi boeket voor Christl, die Heiner zoveel uren aan ons heeft af moeten staan…

Op de foto samen met Leo Jonkman en met Jan van de Steeg met wie intensief samengewerkt is.

Han van de Wetering neemt de vrijgekomen plaats in het bestuur in. Hij is al geruime tijd vrijwilliger binnen de Stichting Staringmonument. Mooi dat hij de vacante plek in het bestuur wil bezetten.

 

Sneeuw: altijd mooi…

Rocking bezoek

Melanie During, Dennis Voeten en zoontje waren op bezoek in het Geologiemuseum Losser. Onze vrijwilligers genoten van alle enthousiaste en inspirerende verhalen. Weer heel wat geleerd!

In de lente komen ze nogmaals om een bezoek te brengen aan de groeve.