Donatie voor de Stichting Leergeld Losser

Dit jaar heeft de Stichting Staringmonument de Schatkamerpluym ontvangen. Klik hier.

Daaraan  is een geldbedrag van 750 euro verbonden. De Stichting heeft dat geld overhandigd aan de Stichting Leergeld. Onze voorzitter Leo Jonkman:

We zijn blij met de gewonnen prijs; dat geeft erkenning en een goed gevoel voor onze Stichting. Het bestuur van de Stichting heeft echter besloten om de geldprijs door te geven aan een stichting die het geld harder nodig heeft dan wij. Door legaten en een nalatenschap zijn wij goed in staat om onze eigen broek op te houden. We hebben dan ook gemeend het bedrag te doneren aan de Stichting Leergeld Losser.”

Voor het hele artikel in Hallo Losser klik hier.

 

Opnames nieuwe video

Vandaag zijn de opnames gemaakt voor een nieuwe video. Twee fietsende toeristen komen langs de groeve en horen getik…. Daarmee begint het verhaal.

En er was nog een ‘bijvangst’: de vrijwilligers van de Stichting Staringmonument moesten flink hakken om dat mooie tikgeluid te maken en vonden toen een bijzonder fraaie ammoniet!

Vondst van de maand

Vondst van de maand

Voor het maken van een Zoekkaart voor bezoekers van de groeve ging Heiner op zoek naar een mooie foto van ichnofossielen. We vinden namelijk nogal wat grijze strepen op ons zandsteen en daarvan weten we dat dat kruipsporen, graafgangen of vraatsporen zijn, maar niet van welk organisme.   Nadere bestudering van de hele gedetailleerde foto’s tonen spikkeltjes aan. Een afdruk van het schild (Carapax) van een kreeft!

Het verhaal gaat nog verder: de graafgang lijkt onderbroken te zijn. Ook aan de andere kant zijn zulke (hier vage) afdrukken te herkennen. Maar deze is in tegenovergestelde richting. Dus beide kreeften konden hun weg niet voorzetten en hebben hier hun einde gevonden. Misschien hebben ze elkaar zelfs omgebracht. Een bijzondere vondst dus, in ons eigen depot. Vondst van de maand!